[𝑬𝙘𝒐 𝑽𝙞𝒍𝙡𝒂𝙜𝒆 𝑺𝙖𝒊𝙜𝒐𝙣 𝙍𝒊𝙫𝒆𝙧] - VÙNG ĐẤT BLUE ZONES ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM CÓ GÌ?

Tiên phong kiến tạo vùng đất Blue Zones đầu tiên ở Việt Nam với dự án Ecovillage Saigon River, nhà sáng lập Ecopark xây dựng những tiện ích đặc biệt để cư dân dưỡng thân, tâm, trí ngay tại nơi mình sống – để mỗi ngày sống là mỗi ngày tận hưởng.

Đọc thêm